Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kielce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

620/KR - 2021

Adres

Tarnowska 10, 25-394 Kielce

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kielecki Grodzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

26/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami