Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Włoszczowa

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

610/KR - 2021

Adres

Koniecpolska 20, 29-100 Włoszczowa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Włoszczowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

15/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami