Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Bejsce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

637/KR - 2021

Adres

Bejsce 230, 28-512 Bejsce

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kazimierski

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

2/2000

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami