Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Pińczów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

636/KR - 2021

Adres

Wesoła 5, 28-400 Pińczów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pińczowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

102

Nr wpisu do rejestru

1/2000

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami