Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Gdynia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

686/KR - 2021

Adres

Pawia 31, 81-078 Gdynia

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Gdynia Urząd Miasta al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rodzaj placówki

27 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 52 dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

79

Nr wpisu do rejestru

33

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami