Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Puck

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

685/KR - 2021

Adres

Aleksandra Majkowskiego 3, 84-100 Puck

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pucki Starostwo Powiatowe ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Rodzaj placówki

94 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 20 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

114

Nr wpisu do rejestru

31

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami