Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Puck

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

685/KR - 2021

Adres

Aleksandra Majkowskiego 3, 84-100 Puck

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pucki Starostwo Powiatowe ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Rodzaj placówki

94 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 20 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

114

Nr wpisu do rejestru

31

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615