Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Chojnice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

701/KR - 2021

Adres

Leśna 12, 89-600 Chojnice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chojnicki Starostwo Powiatowe ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

108

Nr wpisu do rejestru

5

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami