Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Mońki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

826/KR - 2021

Adres

PCK 15, 19-101 Mońki

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat moniecki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami