Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Białystok

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

819/KR - 2021

Adres

Świerkowa 9, 15-328 Białystok

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Białystok

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

188

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami