Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Choroszcz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

831/KR - 2021

Adres

Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat białostocki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

286

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami