Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Grodków

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

951/KR - 2021

Adres

Mickiewicza 15, 49-200 Grodków

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Brzeski 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20

Rodzaj placówki

osób w podeszłym wieku - 43 i dla osób przewlekle somatycznie chorych - 10 K i M

Ilość miejsc

53

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 16/2009 PS.III.AKB.9013-9/2009 z dnia 19.11.2009 r., zmieniona decyzją 2/2012 PS.II.9423.7.2012.SGM z dnia 13.02.2012 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami