Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kluczbork

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

946/KR - 2021

Adres

Wołczyńska 25, 46-200 Kluczbork
Filia: Sienkiewicza 20a, 46-200 Kluczbork

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kluczborski 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych K i M (ilość miejsc 76)
dla osób niepełnosprawnych fizycznie K i M (ilość miejsc 45)

Ilość miejsc

121

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 12/2008 PS.III.AKB.9013-8/2008 z dnia 31.12.2008 r., zmieniona decyzją 12/2018 PSiZ.I.9423.8.2018.AC z dnia 23.04.2018 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami