Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Koperniki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

931/KR - 2021

Adres

Koperniki 17, 48-303 Nysa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa- Poznańska 60-233 Poznań ul. Niegolewskich 23

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 90 i dla osób przewlekle somatycznie chorych - 15 K i M

Ilość miejsc

105

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 3/2006 PS.III.AKB.9013-1/06 z dnia 13.11.2006 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami