Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Skarżysko-Kamienna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

638/KR - 2021

Adres

Sporna 6, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Skarżyski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

3/2000

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615