Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1273/KR - 2021

Adres

Świętej Barbary 5, 41-100 Siemianowice Śląskie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Siemianowice Śl.

Typ

osoby przewlekle psychicznie chore

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

PS.II.9014/117/07