Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Łubie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2409/KR - 2021

Adres

Pyskowicka 34, 44-131 Łubie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat tarnogórski

Typ

osoby przewlekle psychicznie chore

Ilość miejsc

68

Nr wpisu do rejestru

PS/II/9014/179/10