Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2610/KR - 2021

Adres

Piastów 17, 59-700 Bolesławiec

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Miejska Bolesławiec

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

1/2012