Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Będzin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2432/KR - 2021

Adres

Adama Mickiewicza 2, 42-506 Będzin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat będziński

Typ

osoby przewlekle psychicznie chore

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS/II/9014/178/10