Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2666/KR - 2021

Adres

Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Pl. Szpitalny 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kłodzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 37)
dla osób przewlekle psychicznie chorych (ilość miejsc 45)

Ilość miejsc

82

Nr wpisu do rejestru

6/2002

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami