Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2674/KR - 2021

Adres

Zielona 12, 59-630 Mirsk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Lwówecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

9/2001

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615