Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych we Wrocławiu

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2647/KR - 2021

Adres

Farna 3, 51-313 Wrocław

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polskaul. Kard. Bol. Kominka 3-5,50-329 Wrocław

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

101

Nr wpisu do rejestru

8/2002

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami