Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ugoszczu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2609/KR - 2021

Adres

Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat rypiński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

26

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami