Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ugoszczu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2609/KR - 2021

Adres

Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat rypiński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

26

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615