Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2607/KR - 2021

Adres

Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat radziejowski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

27