Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2607/KR - 2021

Adres

Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat radziejowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

27

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615