Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2604/KR - 2021

Adres

Inowrocławska 20, 87-707 Zakrzewo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat aleksandrowski

Rodzaj placówki

dla osob przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

21

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615