Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2603/KR - 2021

Adres

Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat mogilenski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

98

Nr wpisu do rejestru

31

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615