Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2602/KR - 2021

Adres

Nowa Wieś 1, 87-603 Wielgie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat lipnowski

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

143

Nr wpisu do rejestru

46