Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2588/KR - 2021

Adres

Parchanie 9, 88-110 Inowrocław

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat inowrocławski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

51

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615