Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2657/KR - 2021

Adres

Wroniniec 59, 56-215 Niechlów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Górowski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

74

Nr wpisu do rejestru

3/2006

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615