Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2601/KR - 2021

Adres

Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat inowroclawski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

87

Nr wpisu do rejestru

42

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615