Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2601/KR - 2021

Adres

Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat inowroclawski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

87

Nr wpisu do rejestru

42

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami