Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2597/KR - 2021

Adres

PTTK 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat golubsko-dobrzyński

Rodzaj placówki

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

12

Nr wpisu do rejestru

14

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami