Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kamieiu Krajeńskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2592/KR - 2021

Adres

Podgórna 2, 89-430 Kamień Krajeński

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat sępoleński

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

33