Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2586/KR - 2021

Adres

Mikołaja Kopernika 19, 87-820 Kowal

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

84

Nr wpisu do rejestru

16

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami