Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2586/KR - 2021

Adres

Mikołaja Kopernika 19, 87-820 Kowal

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

84

Nr wpisu do rejestru

16

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615