Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2586/KR - 2021

Adres

Mikołaja Kopernika 19, 87-820 Kowal

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

84

Nr wpisu do rejestru

16

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615