Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2586/KR - 2021

Adres

Mikołaja Kopernika 19, 87-820 Kowal

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

16