Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

ZAREJSTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2584/KR - 2021

Adres

Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

15