Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2584/KR - 2021

Adres

Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

15

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami