Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

ZAREJESTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2584/KR - 2021

Adres

Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

15

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615