Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2582/KR - 2021

Adres

Wilkowiczki 25, 87-850 Choceń

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat włocławski

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

89

Nr wpisu do rejestru

17