Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach

ZAREJSTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2653/KR - 2021

Adres

Ludwika Waryńskiego 38, 58-530 Kowary

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Jeleniogórski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

56

Nr wpisu do rejestru

3/2000