Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2580/KR - 2021

Adres

Pod Młynik 4a, 87-200 Wąbrzeźno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat wąbrzeski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

29