Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ZAREJESTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2580/KR - 2021

Adres

Pod Młynik 4a, 87-200 Wąbrzeźno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat wąbrzeski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615