Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Toruniu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2575/KR - 2021

Adres

Szosa Chełmińska 220, 87-100 Toruń

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Toruń

Typ

dla osób w podeszłym wieku (75 miejsc) dla przewlekle somatycznie chorych (99 miejsc)

Ilość miejsc

174

Nr wpisu do rejestru

36

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615