Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2574/KR - 2021

Adres

Szkolna 8, 87-152 Łubianka

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat toruński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

69

Nr wpisu do rejestru

22

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami