Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2574/KR - 2021

Adres

Szkolna 8, 87-152 Łubianka

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat toruński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

69

Nr wpisu do rejestru

22

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615