Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2571/KR - 2021

Adres

Browina , 87-140 Chełmża

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat toruński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

125

Nr wpisu do rejestru

35

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615