Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2571/KR - 2021

Adres

Browina , 87-140 Chełmża

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat toruński

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

125

Nr wpisu do rejestru

35