Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Świeciu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2570/KR - 2021

Adres

Wojska Polskiego 128, 86-100 Świecie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo-Prowincja Chełmińsko-Poznańska

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

18

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615