Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2566/KR - 2021

Adres

Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat świecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

140

Nr wpisu do rejestru

50

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615