Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2566/KR - 2021

Adres

Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat świecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

140

Nr wpisu do rejestru

50

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami