Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Wadowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

460/KR - 2021

Adres

Parkowa 1, 34-100 Wadowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wadowicki Starostwo Powiatowe ul. Batorego 2 34-100 Wadowice

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

84

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615