Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społeczneje Wietrzychowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

455/KR - 2021

Adres

Wietrzychowice 9, 33-270 Wietrzychowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Tarnowski Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38 33-100 Tarnów

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

78