Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Baćkowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

633/KR - 2021

Adres

Baćkowice 101A, 27-552 Baćkowice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Baćkowice

Rodzaj placówki

osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

37

Nr wpisu do rejestru

42/2018

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami