Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Piekary Śląskie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2438/KR - 2021

Adres

Teodora Trautmana 4, 41-946 Piekary Śląskie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Piekary Śl.

Typ

osoby przewlekle psychicznie chore

Ilość miejsc

130

Nr wpisu do rejestru

PS/II/9014/172/10