Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Rodzinnej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2893/KR - 2022

Adres

Worliny 13, 14-105 Łukta

Typ domu

Prywatny

Podmiot prowadzący

Pani Dominique Makowska

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Ilość miejsc

13

Nr wpisu do rejestru

32

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615