Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomoc Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi

ZAREJESTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Zadzwoń

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615

Nr w rejestrze KRDO

1154/KR - 2021

Adres

Dojazdowa 5/7, 91-503 Łódź

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

83

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/51/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615