Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pogodnej Jesieni

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

454/KR - 2021

Adres

Świętego Józefa 9, 33-170 Tuchów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Prowincja Tarnowska ul. Mościckiego 34 33-100 Tarnów

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

52

Nr wpisu do rejestru

66

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615