Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pogodnego Seniora REMI

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

581/KR - 2021

Adres

Bogaczewo 17c , 82-310 Elbląg

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Pan Mariusz Wójcik

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Ilość miejsc

49

Nr wpisu do rejestru

22

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615