Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opiekuńczo-Pielęgnacyjny z rehabilitacją

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

224/KR - 2021

Adres

Oliwska 5, 03-316 Warszawa

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

"Pomoc Potrzebującym" Fundacja Pożytku Publicznego

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, przewlekle chorych

Ilość miejsc

211

Nr wpisu do rejestru

53

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615